وب سایت شخصی محمود زارعيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز شيمي صنعتي 1 کارشناسي 1393 تا حال
2 دانشگاه تبريز آزمايشگاه شيمي صنعتي کارشناسي 1388 تا حال
3 دانشگاه تبريز گرافيک و نقشه خواني کارشناسي 1394 تا حال
4 دانشگاه تبريز آزمايشگاه اصول تصفيه آب کارشناسي 1386 1388
5 دانشگاه تبريز آزمايشگاه شيمي عمومي کارشناسي 1386 تا حال
6 دانشگاه علوم پزشکي تبريز کاربرد روشهاي پيشرفته دستگاهي در آناليز آلاينده ها کارشناسي ارشد 1393 تا حال
7 دانشگاه تهران آزمايشگاه شيمي عمومي 1 کارشناسي 1380 1382
8 دانشگاه تهران آزمايشگاه شيمي عمومي 2 کارشناسي 1380 1382
9 دانشگاه صنعتي سهند تبريز شيمي عمومي کارشناسي 1390 1393
10 دانشگاه صنعتي سهند تبريز شيمي تجزيه و آزمايشگاه کارشناسي 1390 1393
11 دانشگاه صنعتي سهند تبريز روشهاي تجزيه مواد معدني کارشناسي 1390 1393
12 دانشگاه صنعتي سهند تبريز آزمايشگاه شيمي عمومي کارشناسي 1390 1391
13 دانشگاه هنر اسلامي تبريز شيمي 2 کارشناسي 1392 1393
14 دانشگاه هنر اسلامي تبريز شيمي معدني کاربردي کارشناسي ارشد 1392 تا حال
15 دانشگاه هنر اسلامي تبريز آزمايشگاه شيمي معدني کاربردي کارشناسي ارشد 1392 تا حال
16 دانشگاه پيام نور تبريز اصول تصفيه آب کارشناسي 1391 تا حال
17 دانشگاه پيام نور تبريز خوردگي کارشناسي 1391 1392
18 دانشگاه پيام نور تبريز اصول محاسبات شيمي صنعتي کارشناسي 1391 1392
19 دانشگاه پيام نور تبريز شيمي صنعتي 1 کارشناسي 1392 تا حال
20 دانشگاه پيام نور تبريز شيمي نفت کارشناسي 1392 1393
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد