وب سایت شخصی سيد ناصر رضويردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه علم و صنعت ايران ساختمان داده‌ها و الگوريتم‌ها کارشناسي 1385 1386
2 دانشگاه علم و صنعت ايران مباني کامپيوتر و برنامه‌نويسي کارشناسي 1383 1385
3 دانشگاه تبريز هوش مصنوعي کارشناسي 1388 تا حال
4 دانشگاه تبريز تحليل و طراحي الگوريتم‌ها کارشناسي 1390 تا حال
5 دانشگاه تبريز ساختمان داده‌ها و الگوريتم‌ها کارشناسي 1391 تا حال
6 دانشگاه تبريز هوش مصنوعي توزيع شده کارشناسي ارشد 1391 تا حال
7 دانشگاه تبريز پردازش تکاملي کارشناسي ارشد 1387 تا حال
8 دانشگاه تبريز سيستم‌هاي خبره و مهندسي دانش کارشناسي 1390 1391
9 دانشگاه تبريز برنامه‌‍سازي پيشرفته با جاوا کارشناسي 1390 تا حال
10 دانشگاه تبريز يادگيري ماشين کارشناسي ارشد 1391 تا حال
11 دانشگاه تبريز هوش مصنوعي پيشرفته کارشناسي ارشد 1391 تا حال
12 دانشگاه تبريز يادگيري تقويتي دکتري 1393 تا حال
13 دانشگاه تبريز نظريه بازي‌ها کارشناسي ارشد 1392 تا حال
14 دانشگاه تبريز تحليل و طراحي الگوريتم‌هاي موازي کارشناسي ارشد 1391 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد