وب سایت شخصی نصرت اله نجفيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه مراغه خاكهاي شور و سديمي کارشناسي 1378 1379
2 دانشگاه تبريز تغذيه گياه کارشناسي 1380 تا حال
3 دانشگاه تبريز خاكشناسي عمومي کارشناسي 1380 تا حال
4 دانشگاه تبريز حاصلخيزي خاك و كود کارشناسي 1382 1387
5 دانشگاه تبريز حاصلخيزي خاك پيشرفته کارشناسي ارشد 1385 1387
6 دانشگاه تبريز تغذيه گياه پيشرفته کارشناسي ارشد 1385 تا حال
7 دانشگاه تبريز آزمون خاك کارشناسي ارشد 1386 تا حال
8 دانشگاه تبريز كاربرد كامپيوتر در علوم خاك کارشناسي 1385 تا حال
9 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان خاكشناسي عمومي کارشناسي 1387 1388
10 دانشگاه علوم پزشكي تبريز آلودگي خاك کارشناسي ارشد 1388 تا حال
11 دانشگاه تبريز عمليات كشاورزي کارشناسي 1382 تا حال
12 دانشگاه تبريز آزمون خاك دکتري 1387 تا حال
13 دانشگاه تبريز تغذيه گياه پيشرفته دکتري 1387 تا حال
14 مرکز آموزش و پژوهش استانداري آذربايجان شرقي مديريت تغذيه گياهان فضاي سبز کارشناسي 1390 تا حال
15 دانشگاه تبريز مباحث پيشرفته در شيمي و حاصلخيزي خاک کارشناسي ارشد 1393 تا حال
16 دانشگاه تبريز مسئله مخصوص دکتري 1388 تا حال
17 دانشگاه تبريز مهارت‌آموزي1 کارداني 1394 تا حال
18 دانشگاه تبريز تغذيه و متابوليسم گياهان باغباني کارشناسي ارشد 1394 تا حال
19 سازمان پارک‌ها و فضاي سبز تبريز مديريت تغذيه گياهان فضاي سبز کارشناسي ارشد 1395 1395
20 دانشگاه تبريز تغذيه گياهان فضاي سبز کارشناسي ارشد 1395 تا حال
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد