وب سایت شخصی حسين نويدردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مقاومت مصالح 1و 2 کارشناسي 76 83
2 دانشگاه تبريز مواد ساختماني ادوات كشاورزي کارشناسي 76 85
3 دانشگاه تبريز علم مواد کارشناسي 85 تا حال
4 دانشگاه تبريز طراحي اجزاي ماشين 1 و2 کارشناسي 83 تا حال
5 دانشگاه تبريز طراحي ماشين هاي كشاورزي کارشناسي 85 تا حال
6 دانشگاه تبريز انتخاب و كاربرد ماشين هاي كشاورزي کارشناسي ارشد 84 تا حال
7 دانشگاه تبريز روشهاي اجزاي محدود کارشناسي ارشد 85 تا حال
8 دانشگاه تبريز كاربرد برنامه ريزي خطي در كشاورزي کارشناسي ارشد 85 88
9 دانشگاه تبريز طراحي ماشين هاي كشاورزي تكميلي کارشناسي ارشد 85 تا حال
10 دانشگاه تبريز كشاورزي دقيق دکتري 86 تا حال
11 دانشگاه تبريز سيستم هاي خاكورزي دکتري 87 تا حال
12 دانشگاه تبريز روش هاي اجزاي محدود پيشرفته دکتري 90 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد