وب سایت شخصی اميرحسين ناظميردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز هيدروليک انهار، هيدروليک، اصول زهکشي، طراحي سيستمهاي زهکشي، زبان تخصصي کارشناسي 1367 تا حال
2 دانشگاه تبريز زهکشي تکميلي، جريان در محيطهاي متخلخل، آبهاي زيرزميني تکميلي، بهينه سازي کارشناسي ارشد 1377 تا حال
3 دانشگاه تبريز انتقال مواد در خاک، نشت و نفوذ آب در خاک، موضوعات پيشرفته در فيزيک آب و خاک دکتري 1378 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد