وب سایت شخصی پيمان باقري کلجاهيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي آزمايشگاه کنترل فرآيند کارشناسي 1389 1392
2 دانشگاه تبريز اقتصاد مهندسي کارشناسي بهمن 1393 تا حال
3 دانشگاه تبريز رياضي مهندسي کارشناسي بهمن 1393 تا حال
4 دانشگاه تبريز برنامه نويسي کامپيوتر کارشناسي مهر 1394 تا حال
5 دانشگاه تبريز مديريت پروژه کارشناسي مهر 1394 1395
6 دانشگاه تبريز ميکروکنترلر کارشناسي مهر 1394 1395
7 دانشگاه تبريز سيستم هاي کنترل خطي کارشناسي بهمن 1394 1395
8 دانشگاه تبريز سيستم هاي ديجيتال 2 کارشناسي مهر 1395 تا حال
9 دانشگاه تبريز طراحي سيستم هاي کنترلي کارشناسي ارشد مهر 1395 تا حال
10 دانشگاه تبريز کنترل فرآيند پيشرفته کارشناسي ارشد مهر 1395 تا حال
11 دانشگاه تبريز کنترل فرآيندهاي تصادفي کارشناسي ارشد بهمن 1395 تا حال
    صفحه اصلی

    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد