وب سایت شخصی محمد رضا پور محمديردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز برنامه¬ريزي مسکن و حاشيه نشيني-اقتصاد شهري-قوانين شهرسازي کارشناسي 1369 تا حال
2 دانشگاه تبريز برنامه ريزي کاربري اراضي شهري-برنامه ريزي شهرهاي جديد-متون تخصصي کارشناسي ارشد 1376 تا حال
3 دانشگاه تبريز برنامه ريزي مسکن-روش تحقيق دکتري 1378 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد