وب سایت شخصی وحيد پويافرردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز علم مواد کارشناسي 1391 تا حال
2 دانشگاه تبريز عمليات حرارتي کارشناسي 1391 تا حال
3 دانشگاه تبريز پلاستيسيته عملي و شکل دهي فلزات کارشناسي 1391 تا حال
4 دانشگاه تبريز متالورژي در توليد کارشناسي ارشد 1395 تا حال
5 دانشگاه تبريز روشهاي المان محدود کارشناسي ارشد 1392 1396
6 دانشگاه تبريز آناليز شکل دهي فلزات کارشناسي ارشد 1392 تا حال
7 دانشگاه تبريز روشهاي توليد کارشناسي 1392 تا حال
    صفحه اصلی

    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد