وب سایت شخصی سعيد مشگينيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مخابرات ماهواره اي کارشناسي 1389 1393
2 دانشگاه تبريز آمار و احتمالات مهندسي کارشناسي 1389 تا حال
3 دانشگاه تبريز مدارهاي الکتريکي دو کارشناسي 1391 تا حال
4 دانشگاه تبريز تئوري اطلاعات دکتري 1392 تا حال
5 دانشگاه تبريز تئوري اطلاعات و کدينگ يک کارشناسي ارشد 1392 تا حال
6 دانشگاه تبريز پردازش تصوير کارشناسي ارشد 1392 تا حال
7 دانشگاه تبريز مخابرات يک کارشناسي 1392 1394
8 دانشگاه تبريز مدارهاي منطقي کارشناسي 1392 1394
9 دانشگاه تبريز کدينگ ويدئو کارشناسي ارشد 1392 1394
10 دانشگاه تبريز اصول ميکروکامپيوتر کارشناسي 1392 1394
11 دانشگاه تبريز سيستمهاي ديجيتال دو کارشناسي 1394 تا حال
12 دانشگاه تبريز اصول سيستمهاي مخابراتي کارشناسي 1394 تا حال
13 دانشگاه تبريز پردازش سيگنالهاي ديجيتال کارشناسي ارشد 1394 تا حال
14 دانشگاه تبريز پردازش سيگنالهاي ديجيتال پيشرفته کارشناسي ارشد 1394 تا حال
15 دانشگاه تبريز سيستمهاي تصويرگر پزشکي کارشناسي ارشد 1394 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد