وب سایت شخصی ميرهادي سيدعربيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدلسازي و انيميشن سه بعدي چهره دکتري 1389 تا حال
2 دانشگاه تبريز پردازش تصوير کارشناسي ارشد 1387 تا حال
3 دانشگاه تبريز تئوري اطلاعات و کدينگ کارشناسي ارشد 1387 تا حال
4 دانشگاه تبريز بينايي ماشين کارشناسي ارشد 1387 تا حال
5 دانشگاه تبريز محاسبات عددي کارشناسي 1382 1384
6 دانشگاه تبريز رياضيات مهندسي کارشناسي 1385 تا حال
7 دانشگاه تبريز آمار و احتمال مهندسي کارشناسي 1385 تا حال
8 دانشگاه تبريز تجزيه و تحليل سيستمها کارشناسي 1385 تا حال
9 دانشگاه تبريز سيستمهاي سويچينگ ديجيتال کارشناسي 1385 تا حال
10 دانشگاه علوم پزشکي تبريز پردازش تصاوير پزشکي کارشناسي ارشد 1386 تا حال
11 دانشگاه تبريز كدينگ ويدئو کارشناسي ارشد 1390 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد