وب سایت شخصی کريم شلش نژادردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز تکنولوژي پلاستيک کارشناسي 1379 تا حال
2 دانشگاه تبريز تکنولوژي پلاستيک پيشرفته کارشناسي ارشد 1380 تا حال
3 دانشگاه تبريز مواد مرکب کارشناسي ارشد 1389 تا حال
4 دانشگاه تبريز زبان تخصصي براي دانشجويان ساخت و توليد کارشناسي 1382 تا حال
5 دانشگاه تبريز طراحي و ساخت قيد و بست ها (Design of Jigs and Fixtures) کارشناسي 1383 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد