وب سایت شخصی جلال شيريردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز پمپ و ايستگاههاي پمپاژ کارشناسي 1393 تا حال
2 دانشگاه تبريز آبياري عمومي کارشناسي 1393 تا حال
3 دانشگاه تبريز اصول و روشهاي آبياري کارشناسي 1393 تا حال
4 دانشگاه آزاد اسلامي مکانيک سيالات کارشناسي 1388 1390
5 دانشگاه آزاد اسلامي هيدروليک کارشناسي 1388 1390
6 دانشگاه آزاد اسلامي استاتيک کارشناسي 1390 1391
7 دانشگاه آزاد اسلامي مصالح ساختماني کارداني 1388 1391
8 دانشگاه آزاد اسلامي متره و برآورد کارداني 1389 1392
9 دانشگاه آزاد اسلامي اصول مهندسي نقشه برداري کارداني 1390 1391
10 دانشگاه آزاد اسلامي هيدرولوژي مهندسي کارشناسي 1389 1390
11 دانشگاه آزاد اسلامي زبان تخصصي کارشناسي 1391 1391
12 دانشگاه آزاد اسلامي زبان تخصصي کارشناسي 1391 1391
13 دانشگاه آزاد اسلامي آزمايشگاه سيالات کارشناسي 1388 1390
14 دانشگاه تبريز اصول و مباني کشاورزي کارشناسي 1394 تا حال
15 دانشگاه تبريز اصول زهکشي رشته علوم خاک کارشناسي 1394 1394
16 دانشگاه تبريز آشنايي با نرم افزارهاي تخصصي آبياري و زهکشي کارشناسي 1394 تا حال
17 دانشگاه تبريز خاکهاي شور و سديمي کارشناسي 1395 تا حال
18 دانشگاه تبريز مباني زهکشي رشته مهندسي آب کارشناسي 1395 تا حال
19 دانشگاه تبريز متره و برآورد رشته مهندسي آب کارشناسي 1395 1395
20 دانشگاه تبريز سمينار کارشناسي ارشد 1395 تا حال
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد