وب سایت شخصی سجاد توحيديردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز اندازه گيري الکتريکي کارشناسي مهر 1391 تا حال
2 دانشگاه تبريز ماشينهاي الکتريکي 1 کارشناسي بهمن 1391 تا حال
3 دانشگاه تبريز ماشينهاي الکتريکي 3 کارشناسي بهمن 1391 تا حال
4 دانشگاه تبريز مباني مهندسي برق کارشناسي مهر 1391 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد