وب سایت شخصی دکتر خليل وليزاده کامرانردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز کامپيوتر و نرم افزارهاي گرافيکي کارشناسي ارشد 1382 تا حال
2 دانشگاه تبريز برنامه نويسي کامپيوتر کارشناسي ارشد 1382 تا حال
3 دانشگاه تبريز پايگاههاي اطلاعاتي و DTM کارشناسي ارشد 1382 تا حال
4 دانشگاه تبريز کاربرد GIS&RS در شهر روستا کارشناسي ارشد 1382 تا حال
5 دانشگاه تبريز تفسير تصاوير ماهواره اي در منابع آب و خاک کارشناسي ارشد 1382 تا حال
6 دانشگاه تبريز فرسايش خاک کارشناسي ارشد 1382 تا حال
7 دانشگاه تبريز اصول و مباني GIS کارشناسي ارشد 1382 تا حال
8 دانشگاه تبريز تفسير داده هاي ماهواره اي کارشناسي 1382 تا حال
9 دانشگاه تبريز تفسير عکسهاي هوائي کارشناسي 1382 تا حال
10 دانشگاه تبريز کاربرد عکسهاي هوائي و ماهواره اي کارشناسي 1382 تا حال
11 دانشگاه تبريز اصول سنجش از دور کارشناسي 1382 تا حال
12 دانشگاه تبريز کامپيوتر در جغرافيا کارشناسي 1382 تا حال
13 دانشگاه پيام نور تبريز سنجش از دور در زمين شناسي کارشناسي 1382 تا حال
14 دانشگاه پيام نور تبريز آمار و احتمال کارشناسي 1382 تا حال
15 دانشگاه تبريز نقشه خواني کارشناسي 1382 تا حال
16 دانشگاه تبريز مايکروويو و رادار کارشناسي ارشد 1390 تا حال
17 دانشگاه تبريز تصاوير حرارتي و مايکروويو در آب و هواشناسي دکتري 1391 تا حال
18 دانشگاه تبريز سنجش از دور حرارتي کارشناسي ارشد 1390 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد