وب سایت شخصی محمد زادشکويانردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز ابزار شناسي و ماشينکاري کارشناسي ارشد 1381 تا حال
2 دانشگاه تبريز سيستمهاي کنترل و آزمايش ماشينهاي ابزار کارشناسي ارشد 1381 تا حال
3 دانشگاه تبريز سيستمهاي کنترل آنالوگ کارشناسي ارشد 1382 تا حال
4 دانشگاه تبريز شکل دهي فلزات کارشناسي ارشد 1382 تا حال
5 دانشگاه تبريز توانايي ماشينکاري کارشناسي 1382 تا حال
6 دانشگاه تبريز کنترل اتوماتيک کارشناسي 1379 تا حال
7 دانشگاه تبريز طراحي ماشينهاي ابزار و توليد کارشناسي 1380 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد