وب سایت شخصی مهدي ضرغاميردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز تحليل سيستم هاي منابع آب کارشناسي ارشد 1386 تا حال
2 دانشگاه صنعتي شريف برنامه ريزي و مديريت محيط زيست کارشناسي ارشد 1398 1398
3 دانشگاه صنعتي سهند هيدرولوژي کارشناسي 1397 1397
4 دانشگاه تبريز آب زيرزميني کارشناسي 1391 1393
5 دانشگاه تبريز مهندسي سيستمها کارشناسي 1386 1390
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد