وب سایت شخصی عليرضا فضل زادهعليرضا نام:  
فضل زاده نام خانوادگی:   
دانشيار مرتبه دانشگاهی:   
1346 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
04133300054 شماره فاکس:  
fazlzadeh@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
04133300054 تلفن محل کار:  
09144042925 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد