وب سایت شخصی محسن آقاياري هيرمحسن نام:  
آقاياري هير نام خانوادگی:   
استاديار مرتبه دانشگاهی:   
1358 تاربخ تولد:   
ايران ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
شماره فاکس:  
aghayarihir@Gmail.com آدرس ایمیل:  
http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/aghayari/?lang=fa-ir وب سایت:  
041-33392276 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد