وب سایت شخصی علي حسين زاده دليرعلي نام:  
حسين زاده دلير نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1333 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
00984133345332 شماره فاکس:  
ahdalir@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
00984133392787 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد