وب سایت شخصی محمد اصغريمحمد نام:  
اصغري نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1354/12/1 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
شماره فاکس:  
asghari2007@gmail.com آدرس ایمیل:  
http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?asghari/ وب سایت:  
04133392193- تلفن محل کار:  
0000-0003-3874-4702 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد