وب سایت شخصی عادل دباغ محمدي نسبعادل نام:  
دباغ محمدي نسب نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
تاربخ تولد:   
ايران ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
شماره فاکس:  
adeldabb@yahoo.com آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
04133392051 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد