وب سایت شخصی ولي دين پرستولي نام:  
دين پرست نام خانوادگی:   
استاديار مرتبه دانشگاهی:   
1348/1/1 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
0411-3356013 شماره فاکس:  
vali_dinparast@yahoo.com آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
0411-3392308 تلفن محل کار:  
09141027411 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    مقاله ها


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد