وب سایت شخصی محمد حسين جواريمحمد حسين نام:  
جواري نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1346 تاربخ تولد:   
ايران ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
0411-3356017 شماره فاکس:  
mdjavari@yahoo.fr آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
3392173 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد