وب سایت شخصی ابراهيم بابائيابراهيم نام:  
بابائي نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1349 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
33300829 - 41 (98+) شماره فاکس:  
e-babaei@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
33393763 - 41 (98+) تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد