وب سایت شخصی فرهمن فرخيفرهمن نام:  
فرخي نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1967/01/21 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
0098-411-3356017 شماره فاکس:  
ffarrokhi20@yahoo.co.uk آدرس ایمیل:  
http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?farrokhi وب سایت:  
0098-0411-3392161,3 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد