وب سایت شخصی مسعود گراوانچي زادهمسعود نام:  
گراوانچي زاده نام خانوادگی:   
دانشيار مرتبه دانشگاهی:   
12/11/1339 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
شماره فاکس:  
geravanchizadeh@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
+98 41 33393768 تلفن محل کار:  
+98 914 318 3479 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد