وب سایت شخصی غلامعلي پاشازادهغلامعلي نام:  
پاشازاده نام خانوادگی:   
دانشيار مرتبه دانشگاهی:   
1353 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
04113356013 شماره فاکس:  
gh_pashazadeh@yahoo.com آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
04133392270 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد