وب سایت شخصی عباس قديمي قيداريعباس نام:  
قديمي قيداري نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
20/6/1350 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
شماره فاکس:  
ghadimi@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
http://asatid.tabrizu.ac.ir/faPages/userinfo.aspx وب سایت:  
041-- 33392317 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد