وب سایت شخصی سحرانه قائميسحرانه نام:  
قائمي نام خانوادگی:   
دانشيار مرتبه دانشگاهی:   
تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
زن جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
0098-413-3300819 شماره فاکس:  
ghaemi@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
0098-413-3393740 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد