وب سایت شخصی حميدرضا قاسم زادهحميدرضا نام:  
قاسم زاده نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1332/09/26 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
33356007 (041) شماره فاکس:  
ghassemzadeh@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ghassemzadeh وب سایت:  
33392778 (041) تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد