وب سایت شخصی سيد حسين حسينيسيد حسين نام:  
حسيني نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1332/03/15 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
0411-3300829 شماره فاکس:  
hosseini@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
0411-3393711 تلفن محل کار:  
09143134864 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد