وب سایت شخصی هادي ولاديهادي نام:  
ولادي نام خانوادگی:   
دانشيار مرتبه دانشگاهی:   
تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
+98-411-3300829 شماره فاکس:  
veladi@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
http://www.tabrizu.ac.ir وب سایت:  
+98-411-3393786 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد