وب سایت شخصی رضي اله جعفري جوزانيرضي اله نام:  
جعفري جوزاني نام خانوادگی:   
دانشيار مرتبه دانشگاهی:   
1356 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
+98 4136378743 شماره فاکس:  
RJOOZANI@TABRIZU.AC.IR آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
+98 4136378743 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد