وب سایت شخصی احمد جهانگيرياحمد نام:  
جهانگيري نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1337 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
00984113356027 شماره فاکس:  
A_jahangiri@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
00984113392695 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد