وب سایت شخصی مهدي قاسمي کاکروديمهدي نام:  
قاسمي کاکرودي نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1350/1/1 تاربخ تولد:   
ايران ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
0411-3354153 شماره فاکس:  
mg_kakroudi@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
http://asatid.tabrizu.ac.ir/home.aspx?UserID=74 وب سایت:  
0411-3354200 تلفن محل کار:  
09141071062 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد