وب سایت شخصی جابر کريم پورجابر نام:  
کريم پور نام خانوادگی:   
دانشيار مرتبه دانشگاهی:   
1353 تاربخ تولد:   
ايران ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
04113364284 شماره فاکس:  
Karimpour@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/karimpour/ وب سایت:  
گروه علوم کامپيوتر تلفن محل کار:  
09141010074 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد