وب سایت شخصی هوشنگ کاتبيهوشنگ نام:  
کاتبي نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1337 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
0411-3344287 شماره فاکس:  
katebi@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
http://asatid.tabrizu.ac.ir/faPages/userinfo.aspx وب سایت:  
0411-3392553 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد