وب سایت شخصی فرزاد کتيرائيفرزاد نام:  
کتيرائي نام خانوادگی:   
استاديار مرتبه دانشگاهی:   
1356 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
04136378743 شماره فاکس:  
f.katiraee@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
http://www.tabrizu.ac.ir وب سایت:  
04136378743-44 تلفن محل کار:  
09126047311 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد