وب سایت شخصی محمد خاکپورمحمد نام:  
خاکپور نام خانوادگی:   
استاديار مرتبه دانشگاهی:   
1356 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
شماره فاکس:  
khakpou@rtabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
3392175 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق تدریس


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد