وب سایت شخصی سهراب خان محمديسهراب نام:  
خان محمدي نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
تاربخ تولد:   
ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
+98 411 385 3941 شماره فاکس:  
khan@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد