وب سایت شخصی رضا خردمندرضا نام:  
خردمند نام خانوادگی:   
استاديار مرتبه دانشگاهی:   
1352/8/4 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
+98-411-3347050 شماره فاکس:  
r_kheradmand@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
+98-411-3393007 تلفن محل کار:  
09149673872 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد