وب سایت شخصی علي محمدخورشيددوستعلي نام:  
محمدخورشيددوست نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1340 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
https://scholar.google.com/cit شماره فاکس:  
khorshid@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
https://www.researchgate.net/profile/Ali_Mohammad_Khorshiddoust وب سایت:  
33827200 تلفن محل کار:  
09143134452 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد