وب سایت شخصی ليلي فرزين وشليلي نام:  
فرزين وش نام خانوادگی:   
استاديار مرتبه دانشگاهی:   
1363 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
زن جنسیت:   
مجرد وضعبت تاهل:   
شماره فاکس:  
l.farzinvash@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/home.aspx?l.farzinvash&MyUserID=933 وب سایت:  
04133393713 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد