وب سایت شخصی ليلي محمد خانليليلي نام:  
محمد خانلي نام خانوادگی:   
دانشيار مرتبه دانشگاهی:   
52/3/20 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
زن جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
00984113309979 شماره فاکس:  
l-khanli@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
http://asatid.tabrizu.ac.ir/home.aspx?UserID=82 وب سایت:  
00984113393725 تلفن محل کار:  
09143138652 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد