وب سایت شخصی محسن پورعبادالهان کويچمحسن نام:  
پورعبادالهان کويچ نام خانوادگی:   
دانشيار مرتبه دانشگاهی:   
1354/02/07 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
0411-3356013 شماره فاکس:  
mohsen_p51@hotmail.com آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
0411-3392287 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد