وب سایت شخصی مهران محبوب خواهمهران نام:  
محبوب خواه نام خانوادگی:   
دانشيار مرتبه دانشگاهی:   
1354/9/27 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
شماره فاکس:  
mahboobkhah@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
+98-413-3393810 تلفن محل کار:  
+98-9122060626 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد