وب سایت شخصی محمدحسن جلاليان چالشتريمحمدحسن نام:  
جلاليان چالشتري نام خانوادگی:   
استاديار مرتبه دانشگاهی:   
1357.06.30 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
0411-33290294 شماره فاکس:  
mh_jalalian@hotmail.com آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
0411-3392170 تلفن محل کار:  
09126406518 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد