وب سایت شخصی محمد مقدم واحدمحمد نام:  
مقدم واحد نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1332 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
04113356003 شماره فاکس:  
mmoghaddam@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
04113392045 تلفن محل کار:  
09141165537 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد