وب سایت شخصی مجيد رضايي بنفشهمجيد نام:  
رضايي بنفشه نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
5 مهر 1338 تاربخ تولد:   
ايران ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
041- 33356013 شماره فاکس:  
mrbanafsheh@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mrbanafsheh وب سایت:  
041-33392278 تلفن محل کار:  
09143002788 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد