وب سایت شخصی محمد سلماسي زادهمحمد نام:  
سلماسي زاده نام خانوادگی:   
دانشيار مرتبه دانشگاهی:   
1344/3/5 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
شماره فاکس:  
msalmasizadeh@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
http://www.shorthistory.mihanblog.com وب سایت:  
04113392276 تلفن محل کار:  
09126499089 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد